Bộ lọc – xuất tập ticket theo điều kiện

Bộ lọc ticket để hỗ trợ người dùng tìm kiếm ticket nhanh chóng và dễ dàng hơn thông qua nhiều trường thông tin phổ biến

Bộ lọc ticket để hỗ trợ người dùng tìm kiếm ticket nhanh chóng và dễ dàng hơn thông qua nhiều trường thông tin phổ biến là:

  • Nổi bật: kiểu ticket, mức độ ưu tiên, tên ticket, mức độ ưu tiên,…
  • Thông tin chung: mã ticket, thời gian cập nhập ticket, thời gian hoàn tất ticket,…
  • Thông tin liên quan đến ticket: kiểu tạo ticket, kiểu ticket, mã sản phẩm/danh mục sản phẩm,…
  • Nhóm tùy biến: check boxes, date picker dd/mm, sản phẩm,…

Lọc ticket

Bước 1: Chọn Sửa bộ lọc.

Bước 2: Giao diện hiển thị popup bộ lọc → Chọn một hoặc nhiều giá trị (tùy theo loại điều kiện).

Bước 3: Chọn Áp dụng bộ lọc.

Lưu ý: Muốn nhìn thấy dữ liệu của trường thông tin vừa lọc trên giao diện Danh sách Ticket, người dùng nên chọn hiển thị trường thông tin đó bằng cách bấm + Chọn thông tin hiển thị.

Xuất tập ticket theo điều kiện

Sau khi áp dụng bộ lọc có 1 tập ticket mong muốn → chọn Xuất file.

Lưu ý: Với số lượng dưới 10.000 ticket, hệ thống xuất trực tiếp về máy tính. Với số lượng trên 10.000 profiles, hệ thống sẽ gửi file qua email của người dùng.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top