Chi tiết ticket

Giúp người dùng có thể xem nội dung chi tiết, ghi chú, hình ảnh, tài liệu của ticket.

Để vào xem thông tin chi tiết ticket, người dùng kích chuột vào tên ticket cần xem. Sau đó hệ thống sẽ chuyển sang giao diện màn hình chi tiết ticket.

Thông tin ticket

Bao gồm: Trạng thái ticket, nhân viên phụ trách ticket và các thông tin khác. 

Người dùng có thể ấn Thêm nhân viên để thêm người phụ trách ticket, ấn Xem tất cả để xem toàn bộ thông tin ticket.

Những hoạt động liên quan đến ticket

Bao gồm:

– Event: các hành động sửa, xóa, cập nhật thông tin ticket, chuyển trạng thái…

– Ghi chú: những ghi chú liên quan đến ticket.

– Công việc: những công việc cần phải làm đi kèm ticket.

– Email, Online & MXH, SMS, Cuộc gọi: tổng hợp tương tác với Profile gắn với ticket trên từng điểm chạm.

Các tác vụ khác

 Bao gồm: 

– Thêm Media cho ticket: có thể bao gồm hình ảnh, video, file tài liệu…

– Profile của ticket: hỗ trợ người dùng liên hệ trực tiếp với khách hàng qua nhiều kênh: MXH, SMS, gọi điện…

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top