Chuyển tiếp/ Chuyển trạng thái/ Sửa/ Xóa ticket

Hệ thống cho phép người dùng có thể tùy ý chuyển tiếp, chuyển trạng thái, sửa, xóa của ticket theo nhu cầu.

Chuyển tiếp ticket 

Có 2 cách chuyển tiếp ticket:

  • Cách 1:

Bước 1: Di chuyển chuột đến ticket cần chuyển tiếp.

Bước 2: Chọn Chuyển tiếp để chuyển tiếp ticket.

Chuyển tiếp ticket
  • Cách 2:

Bước 1: Vào chi tiết ticket.

Bước 2: Chọn để chuyển tiếp ticket.

Màn hình hiển thị ticket

Màn hình hiển thị popup:

Chuyển tiếp ticket

Người dùng có thể lựa chọn Chuyển cho một người cụ thể hoặc Chuyển về hàng chờ (gỡ bỏ nhân viên phụ trách).

Chuyển trạng thái ticket

  • Cách 1:

Bước 1: Di chuyển chuột đến ticket cần chuyển tiếp.

Bước 2: Chọn Chuyển trạng thái để chuyển tiếp ticket. 

Màn hình hiển thị ticket
  • Cách 2: Chuyển trạng thái ticket trong phần xem chi tiết ticket.

Bước 1: Vào chi tiết ticket. Tùy ý chọn ticket mà người dùng muốn xem chi tiết. Ví dụ: Người dùng muốn xem chi tiết ticket có nội dung Thu Hoài 006, nhấn chọn Thu Hoài 006.

Các trạng thái xử lý ticket

Bước 2: Chọn để chuyển trạng thái ticket.

Màn hình hiển thị ticket

Màn hình hiển thị popup:

Chuyển trạng thái ticket

Người dùng có thể lựa chọn 1 trong các trạng thái xử lý ticket bao gồm: 

  • Mở
  • Chưa xử lý
  • Đang xử lý
  • Tạm dừng
  • Quá hạn

Sửa/ xóa ticket

Bước 1: Di chuyển chuột đến ticket cần sửa/xóa.

Bước 2: Chọn Sửa để sửa ticket. Chọn Xóa để xóa ticket.

Sửa xóa ticket
Sửa xóa ticket
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top