Quy trình bán hàng

Quy trình bán hàng quyết định doanh số và tỷ lệ bán hàng theo từng mặt hàng phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Thiết lập quy trình bán hàng Để truy cập vào tính năng, trên thanh menu ở góc trái phía dưới màn hình, người dùng chọn Cài đặt → Cài đặt cho Doanh nghiệp. Tạo quy trình bán hàng Quy trình bán hàng là các bước thực hiện trình tự bán hàng. Quy trình bán hàng khác nhau tùy theo nhóm sản phẩm, đối tượng khách hàng.  Bước 1: Truy cập vào Sales → Lựa chọn quy trình bán hàng → chọn + Quy trình bán hàng mới. Bước 2: Thêm quy trình bán hàng mới. Chọn mẫu quy trình bán hàng (tạo mẫu mới hoặc chọn theo mẫu có sẵn). Nhập thông tin bắt buộc trong quy trình bán hàng:            + Tên quy trình bán hàng            + Sản phẩm            + Trạng thái đơn hàng Lưu ý: Hệ thống cho phép tạo tối đa 15 bước trong Quy trình bán hàng. Bước 3: Ấn Lưu để thêm quy trình bán hàng mới. Sau khi tạo thành công quy trình bán hàng, doanh nghiệp có thể tìm kiếm quy trình bán hàng trên thanh công cụ search. Sửa, xóa quy trình bán hàng Bước 1: Di chuyển chuột đến quy trình bán hàng cần sửa/xóa. Bước 2: Lựa chọn - Biểu tưởng bút chì để sửa quy trình bán hàng. - Biểu tượng thùng rác để xoá quy trình bán hàng. Màn hình xác nhận xóa quy trình bán hàng Lưu ý: Khi chọn xóa quy trình bán hàng, hệ thống sẽ hiển thị một màn hình popup cảnh báo người dùng không thể xóa được khi đang có đơn hàng ở quy trình này. Quy trình bán hàng mặc định Khi Leads được phân công tự động, hệ
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top