Quy trình bán hàng

Quy trình bán hàng quyết định doanh số và tỷ lệ bán hàng theo từng mặt hàng phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Thiết lập quy trình bán hàng

Để truy cập vào tính năng, trên thanh menu ở góc trái phía dưới màn hình, người dùng chọn Cài đặt → Cài đặt cho Doanh nghiệp.

Tạo quy trình bán hàng

Quy trình bán hàng là các bước thực hiện trình tự bán hàng. Quy trình bán hàng khác nhau tùy theo nhóm sản phẩm, đối tượng khách hàng. 

Bước 1: Truy cập vào Sales → Lựa chọn quy trình bán hàng → chọn + Quy trình bán hàng mới.

Bước 2: Thêm quy trình bán hàng mới.

  • Chọn mẫu quy trình bán hàng (tạo mẫu mới hoặc chọn theo mẫu có sẵn).
  • Nhập thông tin bắt buộc trong quy trình bán hàng:

           + Tên quy trình bán hàng

           + Sản phẩm

           + Trạng thái đơn hàng

Lưu ý: Hệ thống cho phép tạo tối đa 15 bước trong Quy trình bán hàng.

Bước 3: Ấn Lưu để thêm quy trình bán hàng mới.

Sau khi tạo thành công quy trình bán hàng, doanh nghiệp có thể tìm kiếm quy trình bán hàng trên thanh công cụ search.

Sửa, xóa quy trình bán hàng

Bước 1: Di chuyển chuột đến quy trình bán hàng cần sửa/xóa.

Bước 2: Lựa chọn

– Biểu tưởng bút chì để sửa quy trình bán hàng.

– Biểu tượng thùng rác để xoá quy trình bán hàng.

Màn hình xác nhận xóa quy trình bán hàng

Lưu ý: Khi chọn xóa quy trình bán hàng, hệ thống sẽ hiển thị một màn hình popup cảnh báo người dùng không thể xóa được khi đang có đơn hàng ở quy trình này.

Quy trình bán hàng mặc định

Khi Leads được phân công tự động, hệ thống sẽ sử dụng quy trình bán hàng mặc định để ưu tiên phân công trong trường hợp Leads không có đủ thông tin để đưa vào một quy trình bán hàng cụ thể.

Tự động hóa quy trình

Tự động hóa quy trình nhằm mục đích rút ngắn thời gian thao tác của người dùng và thiết lập tự động quá trình triển khai đơn hàng giữa các giai đoạn, phòng ban, cá nhân. Điệu kiện để thực hiện được quy trình tự động hóa cần có điều kiện phát sinh event và hành động kéo theo.

Tạo quy trình tự động

Bước 1: Người dùng truy cập vào module Sales → chọn Quy trình bán hàng → tiếp đó chọn Tự động hóa quy trình

Bước 2: Chọn quy trình bán hàng.

Bước 3: Chọn + Luật tự động mới để thêm quy trình tự động hóa.

Bước 4: Điền thông tin để thêm luật tự động mới → Bấm Tiếp tục.

Bước 5: Chọn luật tự động theo mẫu có sẵn hoặc tự tạo mới

Bước 6: Cấu hình luật tự động theo điều kiện Nếu… thì…

Bước 7: Ấn Lưu để hoàn thành việc cài đặt luật tự động hoá quy trình

Sửa, xoá quy trình tự động

Bước 1: Chọn quy trình bán hàng.

Bước 2: Chọn quy trình tự động cần sửa/xoá.

Bước 3: Lựa chọn: 

  • Biểu tượng bút chì để sửa quy trình tự động.
  • Biểu tượng thùng rác để xoá quy trình tự động.
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top