Phân công xử lý đơn hàng

Phân công xử lý đơn hàng (Lead Distribution) là quy trình tự động phân công các đơn hàng đến đúng sales phù hợp, giúp nghiệp vụ sales trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn.

Cấu hình Phân công xử lý đơn hàng Cấu hình theo quy trình bán hàng Tạo luật Bước 1: Người dùng truy cập vào module Sales → chọn Phân công xử lý đơn hàng → lựa chọn Luật tự động phân công theo quy trình bán hàng. Sau đó lựa chọn quy trình bán hàng muốn cấu hình luật. Nếu chưa có quy trình bán hàng, người dùng tạo mới quy trình theo hướng dẫn bên dưới. Tham khảo Tạo quy trình bán hàng. Bước 2: Lựa chọn Quy trình bán hàng và cài đặt luật phân công tự động như mong muốn dựa theo các luật sau: Kiểm tra điều kiệnHành động khácLuật phân công đến teamLuật phân công đến các thành viên trong team Bước 3: Áp dụng luật tự động phân công. Sửa, xoá luật tự động phân công theo quy trình bán hàng Bước 1: Lựa chọn quy trình bán hàng muốn sửa/xoá. Bước 2: Lựa chọn. Biểu tượng bút chì để sửa luật.Biểu tượng thùng rác để xoá luật. Cấu hình khác Hiện tại người dùng có thể cấu hình luật tự động phân công đơn hàng theo 2 quy tắc sau: Cấu hình mặc định phân công đơn hàng khi không xác định được nhân viên phù hợp Cấu hình thông báo khi nhiều đơn hàng chưa được phân công Phạm vi phụ trách của Team và nhân viên Cấu hình chung Bước 1: Người dùng vào module Sales → chọn Phân công tự động → chọn Phạm vi phụ trách của Team và nhân viên Bước 2: Thiết lập các cấu hình. Các luật sử dụng trong cấu hình chung Không phân công cho các thành viên được chọn.Số lượng đơn hàng tối đã một thành viên xử lý.Sau một khoảng thời gian cấu hình (giới hạn trong 3 ngày), những đơn hàng không được xử lí sẽ được phân công cho nhân viên chỉ định (áp dụng khi sử dụng luật thu hồi). Cấu hình khác Luật thu hồi đơn hàng áp dụng trong trường hợp đơn hàng được phân công cho nhân viên nhưng không được xử lý trong
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top