Bộ lọc đơn hàng

Lọc đơn và dễ dàng tìm kiếm đơn hàng với đa dạng các trường thông tin.

Giao diện mặc định Đơn hàng theo view của Quản lý sẽ hiển thị toàn bộ đơn hàng và quy trình bán hàng doanh nghiệp hiện có.

Vì vậy Mobio phát triển tính năng bộ lọc, cung cấp gần 30 trường thông tin mặc định, giúp người dùng lọc và xem các đơn hàng theo tiêu chí thông tin mong muốn.

Một số bộ lọc quan trọng có thể kể đến như: Deal Owner, Trang thái đơn hàng, Quy trình bán hàng, Thời gian chốt đơn hàng, Giá trị đơn hàng,.. 

Người dùng cũng có thể lọc đơn theo các trường thông tin tùy biến dành riêng cho từng doanh nghiệp.

Để tiến hành lọc, người dùng lựa hcojn Lọc đơn hàng. Giao diện hiển thị popup bộ lọc.

Người dùng chọn các điều kiện lọc theo nhu cầu, sau đó ấn Áp dụng bộ lọc.

Để kết hợp nhiều bộ lọc cùng một lúc, sau khi lọc bộ lọc đầu tiên, người dùng ấn Sửa bộ lọc và áp dụng thêm bộ lọc 2.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top