Chi tiết cơ hội bán

Chi tiết tất cả các thông tin bên trong một cơ hội bán.

Để vào xem thông tin chi tiết cơ hội bán, người dùng kích chuột vào tên cơ hội bán cần xem. Sau đó hệ thống sẽ chuyển sang giao diện màn hình chi tiết cơ hội bán.

Thông tin tổng quan cơ hội bán

Gồm các thông tin cơ bản như: Thông tin profile, Thông tin Công ty, Trạng thái cơ hội bán, Team phụ trách, hân viên phụ trách, Dòng sản phẩm, Sản phẩm, Quy trình bán hàng.

Người dùng có thể xem trạng thái cơ hội bán (cơ hội bán đang ở trạng thái nào thì button tương ứng sẽ hiện màu xanh) và ấn thay đổi trạng thái bằng cách nhấn vào các button tương ứng.

Click button hoặc để xác nhận trạng thái cuối cùng của cơ hội bán.

Click button để cấu hình thông tin hiển thị

Thông tin tổng quan các đối tượng liên quan đến cơ hội bán và các thao tác khác :

Màn hình này hiển thị các thông tin tổng quan của đối tượng liên quan đến cơ hội bán và một số thao tác tới các đối tượng này.

– Tạo ghi chú bằng cách click button

– Tạo công việc bằng cách click button

– Click button để chuyển tiếp hoặc thêm Supportter.

– Click button sửa hoặc xóa cơ hội bán.

– Gắn profile.

– Gắn sản phẩm.

– Thêm Media.

Chi tiết cơ hội bán, bao gồm:

– Thông tin cơ hội bán: các thông tin chung của cơ hội bán

– Event: các hành động sửa, xóa, cập nhật thông tin cơ hội bán, chuyển trạng thái, chốt đơn thành công, chốt đơn thất bại.

– Ghi chú: những ghi chú liên quan đến cơ hội bán.

– Công việc: những công việc cần phải làm đi kèm cơ hội bán.

– Nhân viên phụ trách: Nhân viên phụ trách chính – Oppty owner và nhân viên hỗ trợ – Oppty supporter.

– Khách hàng: Công ty và Profile liên quan đến cơ hội bán.

– Media: Hình ảnh liên quan đến cơ hội bán.

– Nhu cầu sản phẩm: Thông tin sản phẩm khách hàng đang có nhu cầu.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top