Sửa/ Xóa/ chuyển trạng thái đơn hàng

Các thao tác chỉnh sửa nhanh tại giao diện tổng quan đơn hàng

Kiểu hiển thị dạng cột.

Bước 1: Chọn quy trình bán hàng của đơn hàng cần sửa/xóa.

Bước 2: Chọn đơn hàng.

Bước 3: Click chọn biểu tượng 

  • Chọn Xóa để xóa đơn hàng.
  • Chọn Sửa để sửa đơn hàng.

Ngoài ra, hệ thống cho phép người dùng kéo và thả đơn hàng tới tình trạng như mong muốn.

Kiểu hiển thị theo dạng bảng.

Bước 1: Di chuyển chuột đến đơn hàng cần sửa, xóa.

Bước 2: Chọn:

  • Xóa để xóa đơn hàng.
  • Sửa để sửa đơn hàng.
  • Chuyển trạng thái để chuyển trạng thái đơn hàng.
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top