Thêm Ghi chú và Công việc cho cơ hội bán

Tính năng ghi chú và công việc giúp người dùng ghi lại những công việc và thông tin cần lưu ý liên quan đến cơ hội bán hoặc Profile mua hàng.

Thêm Ghi chú mới.

Để thêm Ghi chú mới cho Profile, người dùng ấn vào biểu tượng tại giao diện chi tiết cơ hội bán.

Màn hình hiện pop-up giúp thêm nội dung ghi chú.

Chọn kiểu ghi chú

Kiểu chung, hoặc cụ thể hơn, liên quan đến email, cuộc gọi hoặc cuộc gặp của khách hàng.

  • Kết quả của kiểu ghi chú:

Kết quả của kiểu ghi chú sẽ được quy định sẵn trong cụ thể 2 kiểu ghi chú Cuộc gọi và Cuộc gặp.

Kiểu ghi chú Cuộc gọi bao gồm 07 kết quả:

+ Profile đã nghe

+ Profile từ chối nghe

+ Gọi nhỡ

+ Profile máy bận/ không nghe máy/ Không liên lạc được

+ Sai số điện thoại

+ Profile quan tâm

+ Profile hẹn gọi lại

Kiểu ghi chú Cuộc gặp bao gồm 4 kết quả:

+ Đã gặp

+ Đã đổi thời gian hẹn gặp

+ Profile không tới cuộc gặp

+ Cuộc gặp bị hủy

Nhập nội dung ghi chú 

Ngoài những nội dung chính, người dùng có thể nhắc tên các nhân viên khác trong nội dung ghi chú của mình bằng cách @ + tên tài khoản để nhân viên đó có thể nắm được thông tin. 

Hệ thống sẽ gửi thông báo đến với nhân viên được nhắc trong nội dung ghi chú. 

Thêm file đính kèm

Tổng dung lượng file đính kèm trong một lần tải lên không được vượt quá 20 MB.

Tạo công việc tiếp nối ghi chú

Khi lựa chọn tạo công việc tiếp nối ghi chú, hệ thống sẽ tự động tạo một công việc gắn liền với ghi chú đó

Người dùng có thể đặt tên cho công việc và đặt thời hạn hoàn thành. Hệ thống sẽ gửi mail kèm thông báo nhắc nhở khi đến hạn hoàn thành công việc đó.

Ấn Lưu để hệ thống ghi nhận Ghi chú mới.

Xem/ lọc/sửa xóa ghi chú

Ghi chú mới tạo sẽ được hiển thị tab Ghi chú. 

Tại đây, người dùng có thể lọc Ghi chú theo các bộ lọc Kiểu ghi chú, Người tạo, Người được nhắc đến, Thời gian tạo ghi chú.

Tại mỗi ghi chú, người dùng có thể Sửa thông tin, Xóa hoặc Tạo công việc tiếp nối theo nhu cầu.

Công việc nối tiếp của ghi chú sẽ hiển thị tại tab Công việc.

Tại đây, người dùng có thể lọc: Công việc theo các bộ lọc Kiểu công việc, Người được giao, Thời hạn hoàn thành. 

Tại mỗi công việc, người dùng có thể Sửa thông tin, Xóa, Sao chép hoặc Tạo công việc con theo nhu cầu.

Thêm Công việc mới

Để thêm Công việc mới cho Profile, người dùng ấn vào biểu tượng Tạo công việc.

Màn hình hiện pop-up giúp thêm nội dung công việc.

Thêm thông tin chung

– Tên công việc.

– Người được giao công việc.

– Kiểu công việc: Chung, Email, Gọi điện.

– Mức độ ưu tiên công việc: Cao, Trung bình, Thấp.

– Thời hạn hoàn thành công việc.

– Thông báo nhắc nhở, lựa chọn giữa:

   + Không nhắc nhở.

   + Đúng thời hạn hoàn thành.

   + Trước thời hạn hoàn thành 30p / 1 tiếng / 1 ngày.

   + Tùy chỉnh thời gian

– Thời gian dự kiến bắt đầu.

– Chọn công việc cha.

– Nội dung công việc.

Cấu hình thông tin liên quan đến công việc

Click vào dòng 1 phần liên quan màu xanh.

Người dùng thêm thông tin Profile, Công ty, Cơ hội bán,Ticket liên quan đến công việc theo mong muốn.

Ấn Lưu để hệ thống ghi nhận công việc mới.

Công việc mới sẽ hiển thị tại tab Công việc

Thông báo đến hạn cho công việc mới sẽ xuất hiện ở email, notification và thông báo trong biểu tượng quả chuông trên giao diện.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top