Đơn hàng

Đơn hàng thuộc module Sales giúp doanh nghiệp quản lý tình trạng các đơn hàng, hỗ trợ nhân viên Sales theo dõi trạng thái đơn hàng từ khi có thông tin Leads cho đến khi chốt deal.

© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top