Chuyển tiếp cơ hội bán

Cơ hội bán có thể được chuyển cho Sale khác tiếp nhận.

Kiểu hiển thị dạng Kanban 

Bước 1: Chọn cơ hội bán.

Bước 2: Chọn biểu tượng 

Chọn Chuyển tiếp để chuyển tiếp cơ hội bán. 

Kiểu hiển thị theo dạng bảng.

Bước 1: Di chuyển chuột đến cơ hội bán cần chuyển tiếp.

Bước 2: Chọn Chuyển tiếp để chuyển tiếp cơ hội bán. 

Màn hình hiển thị popup:

Người dùng có thể lựa chọn Chuyển cho một người cụ thể hoặc Chuyển về hàng chờ (gỡ bỏ nhân viên phụ trách).

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top