Phân công đơn hàng trong hàng chờ

Ngoài việc cung cấp bộ luật giúp phân công đơn hàng một cách tự động, Mobio còn cho phép người dùng tự phân công các đơn hàng trong hàng chờ cho tài khoản của mình hoặc tài khoản của người khác.

Kiểu hiển thị dạng cột

Bước 1: Tại tab Chờ phân công, chọn đơn hàng.

Bước 2: Chọn biểu tượng 

Bước 3: Chọn Phân công để phân công đơn hàng.

Bước 4: Hệ thống hiển thị popup giúp cấu hình phân công. Người dùng điền Team Deal Owner mong muốn. Ấn Lưu để hệ thống ghi nhận.

Kiểu hiển thị theo dạng bảng

Bước 1: Di chuyển chuột đến đơn hàng cần phân công.

Bước 2: Hệ thống hiển thị pop-up giúp cấu hình phân công tương tự Kiểu hiển thị dạng cột. Người dùng điền TeamDeal Owner mong muốn. Ấn Lưu để hệ thống ghi nhận.

phân công xử lý đơn hàng
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top