Phân công cơ hội bán trong hàng chờ

Ngoài việc cung cấp bộ luật giúp phân công cơ hội bán một cách tự động, Mobio còn cho phép người dùng tự phân công các cơ hội bán trong hàng chờ cho tài khoản của mình hoặc tài khoản của người khác.

Kiểu hiển thị dạng cột

Bước 1: Tại tab Chờ phân công, chọn cơ hội bán.

Bước 2: Chọn biểu tượng 

Bước 3: Chọn Phân công để phân công cơ hội bán.

Bước 4: Hệ thống hiển thị popup cấu hình phân công. Người dùng chọn Team Oppty Owner mong muốn. Ấn Lưu để hệ thống ghi nhận.

Kiểu hiển thị theo dạng bảng

Bước 1: Di chuyển chuột đến cơ hội bán cần phân công.

Bước 2: Hệ thống hiển thị pop-up giúp cấu hình phân công tương tự Kiểu hiển thị dạng cột. Người dùng điền TeamOppty Owner mong muốn. Ấn Lưu để hệ thống ghi nhận.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top