Customer Data Platform

Trả lời những câu hỏi thường gặp về module CDP - Customer Data Platform. Giúp doanh nghiệp nắm rõ chức năng của MOBIO CDP và tận dụng dữ liệu khách hàng hiệu quả.

© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top