Cách tạo kịch bản trong Journey Builder

Cách thêm mới kịch bản trong Journey Builder và tạo kịch bản với các khối trong journey.

Thêm Journey mới

Trên giao diện mặc định, chọn + Journey mới → Màn hình hiển thị cửa sổ popup:

Bước 1: Chọn Master Campaign.

  • Hoặc Chọn Master Campaign có sẵn.
  • Hoặc Tạo mới Master Campaign theo các bước:

Chọn + Master Campaign mới → Màn hình hiển thị cửa sổ popup → Điền tên Master Campaign mới, chọn nhân viên phụ trách → Chọn Lưu hoặc Hủy bỏ.

Bước 2: Điền tên Journey → Chọn Tiếp tục hoặc Hủy bỏ.

Thao tác chung để tạo kịch bản

Bước 1: Tạo kịch bản

  • Để tạo mới kịch bản, bấm vào ô Bắt đầu tạo mới và Tiếp tục (như số 1);
  • Để chọn kịch bản có sẵn, bấm vào kịch bản mong muốn và Tiếp tục (như số 2). Bạn có thể bấm Xem trước (biểu tượng con mắt góc phải) để xem từng nội dung kịch bản.

Bước 2: Hoàn thiện kịch bản

Hướng dẫn chung:

  • Chọn tập profile mục tiêu (số 1);
  • Kéo thả các khối thành phần nội dung (số 2) vào kịch bản; chỉnh sửa/ sao chép/ xóa khối thành phần (số 2a);
  • Kiểm tra nội dung nào đang bị thiếu thông tin/ thông tin sai (số 3).
  • Chọn Lưu nháp hoặc Bước tiếp theo (số 4).
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top