Bounce Rate có ảnh hưởng thế nào đến chiến dịch email marketing?

Bounce Rate (tỷ lệ Email bị từ chối): Là tỷ lệ Email không được thông qua máy chủ của người nhận hay những nhà quản lý Email khác nên không bao giờ đến được hộp thư của khách hàng(người nhận).

Có 2 loại bounce rate là hard-bounce và soft-bounce:

  • Hard-bounce: là những email không hề tồn tại, những địa chỉ email bị sai hay đã bị khóa.
  • Soft-bounce: là những địa chỉ email có hòm thư (dung lượng lưu trữ) bị đầy hoặc những địa chỉ email từ chối nhận email từ các server gửi email hàng loạt (thường gặp ở các email công ty được kỹ thuật xây dựng riêng một mail server), người nhận tại thời điểm đó không thể nhận được email…

Tất cả các nhà cung cấp cấp server gửi email đều quy định danh sách email của bạn phải là danh sách opt-in (những người đồng ý nhận email từ bạn). Vậy nên nếu doanh nghiệp gửi cho quá nhiều địa chỉ email lỗi hay email không tồn tại thì các nhà cung cấp sẽ coi đó là spam. Đồng thời uy tín tài khoản của doanh nghiệp cũng sẽ bị đánh giá thấp, làm tỷ lệ email bị rơi vào hòm thư spam tăng

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top