Tỷ lệ mở trên Journey Builder được tính như thế nào?

Có 2 điều kiện quan trọng quyết định việc email marketing gửi đi có nằm trong danh mục spam hay không.

Đối với kênh Facebook, Zalo, Email

Tỷ lệ mở là phần trăm số lượng mở thông điệp trên số profile gửi thành công

Đối với kênh Web push

Tỷ lệ mở là phần trăm số lượng profile tiếp cận trên số profile gửi thành công. Một số trường hợp gửi Webpush thành công nhưng do người dùng không bật máy tính ở thời điểm đó sẽ được tính là đã gửi thành công nhưng không tiếp cận được.

Đối với kênh SMS

Do nhà mạng không trả về kết quả gửi thành công cho các bên thứ 3 nên đối với kênh SMS sẽ được ghi nhận kết quả tỷ lệ mở = tỷ lệ gửi thành công tới bên cung cấp SMS brandname

Đối với kênh App-push

Tương tự kênh SMS, tỷ lệ mở trên App-push được quy định bởi bên quản lý app

Lưu ý: Một thông điệp có nhiều link trong nội dung sẽ được tracking trên từng link. Một profile bấm vào link nhiều lần cũng chỉ ghi nhận một lần bấm

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top