Khách hàng sẽ nhận được thông điệp nhiều lần trong suốt thời gian chạy chiến dịch hay chỉ một lần?

Mỗi thông điệp chỉ gửi đến khách hàng một lần trong suốt thời gian chạy chiến dịch. Ngoại trừ trường hợp khách hàng cấu hình Lặp lại Journey, hệ thống sẽ gửi lại thông điệp sau mỗi lần Profile ra khỏi khối Thoát.

Lưu ý: Cấu hình lặp lại Journey chỉ có khi khách hàng sử dụng khối Phát sinh event

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top