Tại sao các email nội bộ của công ty tôi không nhận được email gửi từ MOBIO?

Việc gửi email thành công sẽ phụ thuộc vào bộ lọc spam của từng mail server. Đối với server do doanh nghiệp tự xây dựng sẽ có cách chấm điểm spam khác với các mail server được public như Gmail, Yahoo, Hotmail…

Khi gửi email từ tên miền trùng với tên miền của doanh nghiệp, bộ lọc của một số mail server đánh giá là email giả mạo được gửi từ ngoài vào nên sẽ chặn không cho bên thứ 3 gửi email tới. Tuy nhiên một số mail server nếu “dễ tính” hơn vẫn sẽ cho gửi email, vì vậy việc email nội bộ không nhận được thông điệp gửi từ phần mềm bên thứ 3 sẽ phụ thuộc một phần vào cách chấm điểm của mail server mà doanh nghiệp đang sử dụng

Để biết được cơ chế chấm điểm của mail server, doanh nghiệp cần liên hệ với nhân sự quản trị mạng của công ty.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top