Tại sao email hiển thị lỗi trên ứng dụng Outlook?

Lỗi hiển thị khi mở email trên ứng dụng Outlook

Trong quá trình xây dựng email marketing để phục vụ cho Journey Builder, người dùng có thể gặp trường hợp email gửi đi bị lỗi hiển thị khi khách hàng mở email trên ứng dụng Outlook. Lỗi hiển thị chỉ được phát hiện ra khi email đã được gửi đến các profiles.

Email được thiết kế trên hệ thống Mobio có định dạng là HTML.

Có rất nhiều phần mềm đọc email, mỗi một phần mềm lại có một cách hiển thị file HTML khác nhau, trong đó, phần mềm Outlook sử dụng Microsoft Word để kết xuất file HTML. Vì thế, người dùng phần mềm Outlook sẽ nhìn thấy email dạng HTML được hiển thị không giống với thiết kế ban đầu.

Vì phần mềm Outlook không hỗ trợ tối ưu hiển thị với các email dạng HTML, nên email có thể bị lỗi hiển thị do các nguyên nhân sau:

  • Khách hàng sử dụng các phiên bản Outlook khác nhau: Outlook 2010, 2013, 2016, 2019 và Outlook 365.
  • Khách hàng sử dụng Outlook trên các thiết bị hoặc hệ điều hành khác nhau (Mac, Windows…)

Để hạn chế thấp nhất lỗi này, người dùng nên gửi email test trước khi gửi email chính thức cho profiles.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top