Email marketing gửi đi có bị cho vào hòm thư spam hay không?

Có 2 điều kiện quan trọng quyết định việc email marketing gửi đi có nằm trong danh mục spam hay không.

Nội dung email

Các nhân tố ảnh hưởng tới đánh giá nội dung email như từ ngữ sử dụng trong email, chất lượng liên kết ngoài, tỷ lệ hình và chữ, kích cỡ, dung lượng email, tiêu đề mail quá dài và sử dụng kí tự đặc biệt, không có footer và link unsubscribe… 

Để tìm hiểu về cách tránh email rơi vào spam, doanh nghiệp tham khảo trong video sau:

Danh sách nhận mail

Cần có ít nhất một tương tác để đảm bảo mối liên hệ giữa khách hàng và cơ sở/doanh nghiệp gửi email marketing. 

Ví dụ: Khách hàng đã từng tìm kiếm thông tin, sản phẩm, dịch vụ có liên quan tới doanh nghiệp, hoặc truy cập trang web, fanpage, trò chuyện với doanh nghiệp… 

Nếu danh sách gửi mail được bạn mua từ bên thứ 3, khi bạn gửi mail cho những người trong danh sách này đồng nghĩa với việc bạn đang spam họ vì 90% những người trong danh sách này sẽ không biết đến doanh nghiệp của bạn và cũng chưa đồng ý nhận email từ bạn. Để đảm bảo được 2 điều kiện này, khi tạo một chiến dịch Email Marketing người dùng cần lưu ý như sau: 

– Đối tượng: Cần xây dựng cơ chế qualified leads trước khi gửi email và sử dụng CDP để phân loại nhóm đổi tượng mục tiêu theo nội dung thông điệp muốn gửi đi dựa theo nhân khẩu học, hành vi tương tác, vị trí địa lý… 

 Nội dung: Xây dựng nội dung có giá trị phù hợp với nhóm đối tượng mục tiêu 

– Thiết kế: Không nên chỉ để một hình ảnh trong email vì nếu email có tỉ lệ ảnh cao cũng sẽ khiến email của bạn rơi vào hòm thư spam. Một trong số những đặc tính của email spam là chứa hình ảnh và công cụ filter spam của các mail server thường không đọc được hình, chỉ đọc chữ. Khi không đọc được chữ thì mail server sẽ cho email bạn gửi vào spam. Ngoài ra email không có footer và thiếu link unsubscribe cũng là yếu tố dẫn đến việc email bị tính spam.

 Lưu ý: Mỗi mail server sẽ có cơ chế chấm điểm spam khác nhau.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top