Email marketing gửi đi có bị cho vào hòm thư spam hay không?

Có 2 điều kiện quan trọng quyết định việc email marketing gửi đi có nằm trong danh mục spam hay không.

Nội dung email

Nội dung email là yếu tố quan trọng hàng đầu trong email marketing. Một nội dung được chuẩn bị chau chuốt kỹ lưỡng sẽ mang lại tỉ lệ chuyển đổi cao cho email, đồng thời giúp doanh nghiệp tăng điểm email (email reputation).

Các nhân tố ảnh hưởng tới đánh giá nội dung email có thể kể đến những điều sau:

  • từ ngữ sử dụng trong email
  • chất lượng liên kết ngoài
  • tỉ lệ hình và chữ trong email
  • kích cỡ, dung lượng email
  • tiêu đề mail và các kí tự đặc biệt trong tiêu đề
  • footer email
  • link unsubscribe ở cuối email

Để tìm hiểu về cách tránh email rơi vào spam, doanh nghiệp tham khảo trong video sau:

Danh sách nhận mail

Yếu tố thứ 2 xác định một email có rời vào spam không là danh sách đối tượng nhận email. Những đối tượng nhận mail cần có ít nhất một tương tác để đảm bảo mối liên hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp, tránh trường hợp doanh nghiệp mua contact hoặc gửi spam hàng loạt.

Ví dụ: Khách hàng đã từng tìm kiếm thông tin, sản phẩm, dịch vụ có liên quan tới doanh nghiệp, hoặc truy cập trang web, fanpage, trò chuyện với doanh nghiệp… 

Nếu danh sách gửi mail được doanh nghiệp mua từ bên thứ 3, việc gửi mail cho những người trong danh sách này đồng nghĩa với việc spam khách hàng vì những người trong danh sách này sẽ không biết đến doanh nghiệp và cũng chưa đồng ý nhận email từ doanh nghiệp.

Do đó, khi tạo một chiến dịch Email Marketing doanh nghiệp cần lưu ý những điều sau: 

– Đối tượng: Cần xây dựng cơ chế qualified leads trước khi gửi email và sử dụng CDP để phân loại nhóm đổi tượng mục tiêu theo nội dung thông điệp muốn gửi đi dựa theo nhân khẩu học, hành vi tương tác, vị trí địa lý… Cơ chế này được xây dựng đơn giản và hiệu quả trong phần mềm Mobio CDP.

 Nội dung: Xây dựng nội dung có giá trị, phù hợp với nhóm đối tượng mục tiêu. Doanh nghiệp nên chú trọng cá nhân hóa nội dung cho từng đối tượng cụ thể, giúp email của doanh nghiệp được “ghi điểm” cao hơn.  

– Thiết kế: Không nên chỉ để một hình ảnh trong email vì email có tỉ lệ ảnh cao hơn chữ cũng là một yếu tố dẫn đến spam. Một trong những đặc tính của email spam là chứa hình ảnh và công cụ filter spam của các mail server thường không đọc được hình, chỉ đọc chữ. Khi không đọc được chữ thì mail server sẽ cho email vào spam. Ngoài ra email không có footer và thiếu link unsubscribe cũng là yếu tố dẫn đến việc email bị tính spam.

 Lưu ý: Mỗi mail server sẽ có cơ chế chấm điểm spam khác nhau.

Tóm lại, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc email doanh nghiệp có thể bị rơi vào hòm thư spam của khách hàng. Tuy nhiên, marketer cần chú

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top