Profile của khách hàng ghi nhận được từ Facebook có thể sử dụng để retargeting không?

Đối với khách hàng đã từng tương tác với fanpage Facebook (like, comment, inbox), hệ thống Mobio sẽ tự động ghi nhận Facebook Page scope ID của khách hàng.

Hệ thống có thể retargeting được những khách hàng này trong những trường hợp sau:

  •  Retargeting với Facebook Ads: Profile khách hàng cần có số điện thoại.
  •  Retargeting với Facebook messenger: Profile khách hàng đã từng inbox fanpage trong 24h, hành động được xảy ra kể từ ngày fanpage được kết nối với hệ thống Mobio trở đi.
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top