Tại sao chiến dịch marketing có gắn đường link nhưng hệ thống không ghi nhận được tỷ lệ bấm link?

Để ghi nhận được tỷ lệ bấm link, người dùng cần đảm bảo 2 điều kiện sau:

  • Sử dụng shorten link được Mobio cấu hình theo tên miền của doanh nghiệp, ví dụ: https//ck.xyz.vn (Liên hệ CS đang phụ trách doanh nghiệp của bạn để được hướng dẫn chi tiết cấu hình shorten link). Nếu sử dụng domain chính là https//xyz.vn sẽ không tracking được các tỷ lệ chuyển đổi trong chiến dịch vì Mobio không quản lý domain chính của doanh nghiệp.
  • Người dùng cần thao tác chọn vào biểu tượng hyperlink trong phần nội dung thông điệp để thực hiện gắn link và chọn theo dõi link. Đối với email template vui lòng chọn khối button, gắn link cho khối, tích vào ô theo dõi link để hệ thống theo dõi link.
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top