Gửi tin nhắn qua các kênh trên MOBIO có mất phí không?

Đối với gửi tin nhắn Facebook

Chiến dịch Marketing qua kênh Facebook hiện tại đang được miễn phí theo chính sách của Facebook. 

Đối với gửi tin nhắn SMS Marketing

Chiến dịch đẩy qua kênh tin nhắn SMS cần tích hợp SMS Brandname của doanh nghiệp và sẽ mất phí theo biểu phí dịch vụ nhà mạng quy định, Mobio sẽ không quản lý chi phí này.

Hiện tại Mobio đang là đối tác của Vivas – đơn vị cung cấp dịch vụ SMS Brandname. Trong trường hợp doanh nghiệp cần hỗ trợ đăng kí SMS Brandname với nhà mạng, Mobio sẽ hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với Vivas để được hướng dẫn các thủ tục đăng kí. Các chi phí gửi SMS Marketing doanh nghiệp trả trực tiếp với nhà mạng hoặc bên cung cấp dịch vụ SMS Brandname.

Đối với gửi tin nhắn Zalo Marketing

Hiện tại trên Mobio đang hỗ trợ 2 cách gửi Zalo Marketing:

  • Gửi qua Zalo OA (Tin nhắn phản hồi)

– Ưu điểm: 

+ Không mất phí

+ Không giới hạn về nội dung

– Nhược điểm:

+ Chỉ được gửi 8 tin nhắn miễn phí trong vòng 48h kể từ thời điểm khách hàng tương tác với Zalo OA của doanh nghiệp

+ Khách hàng nhận được tin nhắn Zalo phải đăng kí OA và đã từng nhắn tin tới trong 48h

Lưu ý: Đối với lệnh thứ 9 trở đi hoặc lệnh gửi sau 48h, tin nhắn được tính là tin chủ động và áp dụng tính phí 50đ/tin theo quy định. Doanh nghiệp cần đăng kí và trả tiền cho Zalo nếu sử dụng tin chủ động 

  • Gửi qua Zalo Notification Service – ZNS ( Tin nhắn ZNS template)

Zalo Notification Service (ZNS) là dịch vụ gửi thông báo chăm sóc khách hàng qua API tới các số điện thoại đang sử dụng Zalo. Để sử dụng dịch vụ này cần doanh nghiệp đăng kí với ZNS.

– Ưu điểm: Doanh nghiệp chỉ cần có số điện thoại của khách hàng để gửi tin nhắn, khách hàng không cần phải follow OA

– Nhược điểm:

+ Mất phí 200-500đ/tin

+ Giới hạn nội dung:

Các nội dung được gửi: tạo tài khoản thành công; xác nhận/cập nhật đơn hàng; thông báo cập nhật điểm & thẻ.

Các nội dung không được gửi: mời follow OA, marketing, offer deal, khuyến mãi, promotion, sales, chúc mừng sinh nhật, tặng voucher, khảo sát, mời dự sự kiện tri ân…

Đối với gửi Email Marketing

Số lượng email được cho phép sử dụng của mỗi doanh nghiệp trong 1 tháng sẽ được tính như sau: số lượng Lisenced profile x5

Ví dụ doanh nghiệp có 100.000 lisenced profiles thì sẽ được sử dụng 500.000 emails/tháng.

Số lượng Lisenced profiles sẽ phụ thuộc vào gói dịch vụ mà doanh nghiệp đăng kí với Mobio trong hợp đồng.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top