Tin nhắn thường và tin nhắn Message Tag trong khối thông điệp Facebook là như thế nào?

Theo chính sách gửi tin nhắn Facebook cho khách hàng từ bên thứ 3 sẽ được chia làm 2 loại tin nhắn:

– Tin nhắn thường: Là loại tin nhắn tiêu chuẩn được phép gửi đi trong vòng 24h kể từ thời điểm khách hàng nhắn tin đến. Đối với loại tin nhắn này sẽ không bị giới hạn về nội dung

– Tin nhắn Message Tag: Là tin nhắn gửi sau 24h kể từ thời điểm khách hàng tương tác. Loại tin nhắn này không được chứa nội dung quảng cáo và phải sử dụng các loại tag mà Facebook quy định. Mỗi tag sẽ tương ứng với một nội dung, nếu gửi sai nội dung của tag sẽ bị Facebook cảnh báo và khoá tính năng này.

Tham khảo thêm về quy định dùng Message tag của Facebook tại Message Tags – Messenger Platform (facebook.com)

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top