Làm thế nào để chạy được Webpush trên MOBIO?

Trước khi chạy 1 chiến dịch gửi webpush, người dùng cần phải cấu hình các bước sau

Bước 1: Mobio cung cấp JS code để tracking hành vi những người ghé thăm website. Nhân viên kỹ thuật của doanh nghiệp sẽ dùng đoạn code này để gắn lên website

Lưu ý: Website của doanh nghiệp phải có gắn Google Tag Manager. Đối với website chưa có Google Tag Manager tham khảo hướng dẫn trong file.

Bước 2: Doanh nghiệp cần cấu hình thêm bản ghi để hiển thị hình ảnh khi gửi push trên trang quản trị tên miền

– key: ck

– type: CNAME

– value: a.mobio.vn

Sau khi đã thực hiện xong, doanh nghiệp báo lại với Team CS Mobio để Mobio cấu hình phần còn lại để hoàn thành.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top