Khi tạo chiến dịch sử dụng bộ lọc Phát sinh event từ website nên để URL như thế nào?

Khi tích hợp webpush hệ thống cần tích hợp với website của doanh nghiệp để theo dõi hành vi của khách hàng trên website đó.

Hiện tại Mobio có hỗ trợ các event:

  • Phát sinh lượt xem trên trang
  • Ở lại trên trang một khoảng thời gian
  • Di chuyển đến một khu vực quy định trên trang
  • Phát sinh bỏ quên giỏ hàng

Để tracking được chính xác những hành vi trên, người dùng sử dụng URL của trang đích muốn tracking. URL này phải có tên miền cùng với tên miền của webiste được cấu hình trên Mobio.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top