Bên cạnh những mạng xã hội hiện có, hệ thống có thể tích hợp mạng xã hội khác không? (TikTok, LinkedIn, …)

Để thực hiện được việc tích hợp với mạng xã hội khác đòi hỏi 2 yếu tố sau :

1. Mạng xã hội đó cho phép hệ thống Mobio tích hợp được đến mức độ nào (có thiết kế sẵn những đầu API để kết nối với hệ thống hay không, …).

2. Hỗ trợ tùy biến từ Mobio: Mobio hiện tại đã tích hợp những MXH phổ biến nhất đối với các doanh nghiệp trên hệ thống của mình. Nếu doanh nghiệp cần tích hợp với một MXH bất kỳ nào khác theo đặc thù nghiệp vụ, Mobio sẽ ưu tiên hỗ trợ tùy biến cho những khách hàng sử dụng gói Corporate.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top