Khi người dùng thao tác “Ẩn bình luận” trên MOBIO thì bình luận đó sẽ được ẩn với đối tượng nào?

Người dùng vẫn có thể nhìn thấy những bình luận bị ẩn trên hệ thống.Khi người dùng thao tác ẩn một bình luận bất kỳ trên Mobio, bình luận đó chỉ ẩn với người dùng Facebook, không ẩn với bạn bè của người bình luận và thành viên quản trị của trang mạng xã hội đó.

Người dùng vẫn có thể nhìn thấy những bình luận bị ẩn trên hệ thống.

Hiện tại hệ thống chưa có chức năng thống kê các bình luận đã bị ẩn. Doanh nghiệp có thể cân nhắc tính cần thiết của chức năng này.

Bình luận khi đã thao tác Ẩn trên giao diện Tổng quan
Bình luận khi đã thao tác Ẩn trên giao diện Chat & trả lời khách hàng
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top