Có cách nào để đối soát nhân viên nào đã phụ trách chăm sóc khách hàng nào trong quá khứ không?

Doanh nghiệp có thể vào phần quản trị tin nhắn và bình luận mạng xã hội.

Ở phần này, doanh nghiệp có thể tra cứu tin nhắn và bình luận trong quá khứ dựa trên tên khách hàng, hoặc lọc theo bộ lọc có sẵn. Sau khi lọc ra được khách hàng bạn muốn tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị tên nhân viên đã phụ trách chăm sóc khách hàng này.

Hiện tại Mobio có các bộ lọc:

Trạng thái xử lý

+ Đã hoàn tất: đã ấn nút hoàn tất.

+ Chưa hoàn tất: chưa ấn nút hoàn tất công việc.

Trạng thái trả lời

+ Đã trả lời: Tin nhắn cuối cùng là của nhân viên.

+ Chưa trả lời: Tin nhắn cuối cùng là của khách hàng.

Trạng thái tin nhắn (chỉ áp dụng cho tin nhắn)

+ Cũ nhất: Tin nhắn sắp xếp theo tự thời gian lâu nhất đến mới nhất.

+ Mới nhất: Tin nhắn sắp xếp theo thứ tự thời gian mới nhất đến lâu nhất.

hình ảnh demo fanpage facebook trên hệ thống Mobio
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top