Thao tác của nhân viên trên mạng xã hội được quản lý như thế nào?

Người quản lý có thể phân quyền chi tiết cho nhân viên của mình với từng thao tác trên mạng xã hội, ví dụ quyền được nhận phân công công việc trên mạng xã hội bất kỳ, quyền được chỉnh sửa luật phân công hỗ trợ, quyền kết nối mạng xã hội, quyền đăng bài trên trang, v.v…Hệ thống sẽ ghi nhận và hiển thị tên nhân viên được phân công công việc cũng như tên nhân viên trả lời khách.  

Lưu ý: Khi được phân quyền xóa bình luận, nhân viên chỉ có thể xóa bình luận của doanh nghiệp, không thể xóa nội dung bình luận của khách hàng

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top