Tại sao 1 tài khoản Facebook lại ghi nhận thành 2 profile trên CDP khi cùng 1 tài khoản đó chat với 2 page khác nhau?

Từ đầu năm 2020, Facebook thay đổi chính xác: Khi 1 profile tương tác với 1 fanpage, Facebook sẽ trả về cho bên thứ ba 1 Page Scope ID thay vì App Scope ID như trước, vì lý do bảo mật thông tin người dùng.

Vì mỗi page là 1 ID khác nhau, Mobio ghi nhận 2 Page Scope ID thành 2 profiles trên hệ thống dù là cùng từ 1 nick Facebook.

Người dùng tham khảo thêm thông tin tại link:

https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/identity/id-matching/

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top