Mobio có cấu hình được giao diện (màu sắc, lời chào…) của khung weblive chat không?

Mobio có một mục Web Live Chat riêng, cho phép kết nối Web Live Chat và cấu hình giao diện khung chat, từ màu sắc, vị trí hiển thị widget chat đến lời chào, cũng như chi tiết nội dung khung chat.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top