Một nhân viên được chat tối đa với bao nhiêu khách hàng?

Con số này doanh nghiệp có thể tự điều chỉnh được trong luật phân công hội thoại cũng như luật phân công bình luận theo từng team nhân viên. Nếu đã đạt con số cấu hình, nhân viên sẽ không được phân công thêm bất kỳ công việc (tin nhắn, bình luận) nào nữa cho tới khi hoàn tất bớt số lượng công việc trong phòng.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top