Tại sao nút “Gửi tin nhắn” qua đường bình luận lúc thấy hiển thị lúc không?

Mobio đang lấy chức năng Gửi tin nhắn qua đường bình luận trực tiếp từ facebook, nên nếu nút đó không được hiển thị, tức là nó đã được sử dụng rồi.

Thứ nhất, đường gửi tin nhắn qua bình luận, facebook chỉ cho gửi duy nhất một tin.

Thứ hai, đã sử dụng ở đây tức là sử dụng cho tin nhắn tự động (trả lời bình luận bằng tin nhắn), tính năng này có thể cài đặt trên facebook hoặc trên Mobio đều tính là đã sử dụng tin nhắn duy nhất mà facebook cho phép qua đường bình luận.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top