Thời gian lưu trữ dữ liệu Social trên Mobio là trong bao nhiêu lâu?

Để hệ thống hoạt động nhanh và mượt hơn, đảm bảo hiệu suất công việc của nhân viên, Mobio giới hạn thời gian lưu trữ dữ liệu social (mạng xã hội) trên hệ thống cụ thể như sau:

– Đối với Tin nhắn và các báo cáo Social: thời gian lưu trên hệ thống tối đa 1 năm.

– Đối với Bình luận: thời gian lưu trên hệ thống tối đa 3 tháng.

– Đối với Lịch sử phân công Tin nhắn: thời gian lưu trên hệ thống tối đa 60 ngày. 

– Đối với Lịch sử phân công Bình luận: thời gian lưu trên hệ thống tối đa 30 ngày.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top