Tại sao có những bình luận/tin nhắn không được đưa vào hàng chờ?

Bình luận và tin nhắn không được đưa vào hàng chờ phân công trong những trường hợp :

1. Thông tin liên hệ của Profile đã bị chặn trên Mobio.

2. Bình luận đó được tạo bởi Quản trị viên Fanpage

3. Nhân viên trả lời bình luận của khách hàng bằng tin nhắn nhưng khách hàng chưa nhắn lại.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top