Làm thế nào để tắt thông báo bình luận, tin nhắn Social?

Ấn nút tại góc phải dưới cùng màn hình → Chọn Online & mạng xã hội.

+ Thông báo khi được phân công xử lý bình luận mới trên mạng xã hội → Sửa → Tắt thông báo.

+ Thông báo khi được phân công xử lý tin nhắn mới trên mạng xã hội → Sửa → Tắt thông báo.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top