Khi nhân viên thao tác tắt web Mobio (không đăng xuất), nhân viên đó có được nhận phân công công việc không?

Điều này tùy thuộc vào cấu hình luật phân công của mỗi doanh nghiệp. Nếu trong luật phân công công việc (tin nhắn & bình luận) của doanh nghiệp đó có luật Chỉ phân công cho thành viên đang đăng nhập thì khi nhân viên tắt web, họ sẽ được hệ thống coi như là không online, và không được nhận phân công công việc nữa. Còn nếu doanh nghiệp không sử dụng luật này, nhân viên khi tắt web sẽ được phân công công việc như bình thường.

Lưu ý: Đối với nhân viên sử dụng app trên thiết bị di động, khi thoát app (không đăng xuất), nhân viên vẫn sẽ được coi là đang online và được nhận công việc như bình thường.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top