Người dùng khi sử dụng module Social thì có thể không áp dụng luật phân công công việc được không?

Việc người dùng có cần cài đặt luật phân công cho Social hay không phụ thuộc vào mục đích sử dụng module này của mỗi doanh nghiệp.

– Nếu doanh nghiệp dùng Social để chat trả lời, tương tác với khách hàng thì bắt buộc phải cài đặt luật phân công.

– Nếu doanh nghiệp chỉ kết nối các Fanpage để thu thập dữ liệu khách hàng trên các trang mạng xã hội về CDP thì không cần cài đặt luật phân công.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top