Thứ tự sắp xếp công việc mặc định trong phòng chat của mỗi người dùng?

Thứ tự sắp xếp công việc mặc định trong phòng chat của người dùng là sự kết hợp của các bộ lọc: chưa trả lời, chưa hoàn tất, từ cũ đến mới.

Ngoài ra, để hỗ trợ người dùng trả lời nhanh các công việc được phân công, Mobio thiết kế flow công việc theo dạng: khi người dùng chat trả lời khách → cuộc hội thoại đã được trả lời sẽ tự động xếp xuống dưới để ưu tiên và hiển thị các công việc, cuộc hội thoại chưa được trả lời lên trên người dùng trả lời khách hàng dễ dàng hơn.

Flow này giúp người dùng không phải kéo chuột để tìm các công việc chưa trả lời hay khách nhắn tin mới.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top