Xem lại bài post đã lên lịch ở đâu trên Mobio?

Hiện tại Mobio chưa có tính năng xem lại bài post đã lên lịch. Người dùng có thể lên fanpage của facebook để xem lại bài post đã lên lịch theo các bước như sau:

Bước 1: Ấn vào tên trang.

Bước 2. Ở menu bên trái, chọn tab Công cụ đăng.

Bước 3. Giao diện chuyển hướng sang Business Suite. Chọn mục Bài viết và tin tại side-menu.

Bước 4. Xem bài viết đã lên lịch tại mục Đã lên lịch.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top