Làm thế nào để bật hiển thị thông báo trên màn hình máy tính?

Người dùng cần kết hợp các cấu hình dưới đây để các thông báo công việc từ Social hoặc Callcenter có thể được hiển thị trên màn hình máy tính.

1. Cấu hình cho tài khoản trên Mobio tại Cài đặt → Online và mạng xã hội.

2. Tại nút khóa trước tên miền website app.mobio.vn → bật Cho phép nhận thông báo. 

3. Cài đặt trên Window: Chọn Settings → System.

   3.1. Chọn mục Notifications & Actions → Bật tất cả thông báo.

   3.2. Chọn mục Focus Assist → Chọn chế độ Off.

4. Cấu hình thời gian hiển thị notification trên screen: Chọn Settings → Ease of Access → Display → Show notification for … seconds.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top