Kết quả đánh giá trạng thái phản hồi qua mạng xã hội dựa vào đâu?

Hệ thống đánh giá trạng thái phản hồi qua mạng xã hội dựa trên phép phân tích AI & NLP nội dung bình luận, tin nhắn, đánh giá của khách hàng trên các trang MXH. Đó là phép phân tích của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) và lập trình ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Programming) với độ chính xác khoảng 70%.

Hệ thống tự động nắm bắt thông tin và phân tích nội dung bình luận, tin nhắn, đánh giá, từ đó phân loại trạng thái cảm xúc của khách hàng. Bộ máy phân tích AI & NLP phiên bản ngôn ngữ Việt Nam liên tục được tinh chỉnh và phát triển dựa trên cơ sở máy học. Hệ thống cho phép người dùng điều chỉnh kết quả phân tích nếu chưa chính xác, thao tác này hỗ trợ cải thiện độ chính xác của bộ máy phân tích theo thời gian.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top