Tại sao người dùng phải gửi tin nhắn qua Message Tags đối với các khách nhắn sau 24h?

Theo chính sách của FB, người dùng không được nhắn tin với khách hàng như bình thường bằng phần mềm bên thứ 3 nếu thời gian kể từ tin nhắn cuối cùng của khách (cho đến khi người dùng định trả lời lại tin nhắn đó) bị quá 24h, mà phải nhắn tin qua Message Tags. Việc này nhằm tránh doanh nghiệp gửi những nội dung quảng cáo, khuyến mại, ưu đãi… một cách tự do, gây spam cho khách hàng đầu cuối.

Người dùng có thể tham khảo thêm về chính sách của FB tại link: https://www.facebook.com/legal/terms

Dựa theo đó, các phần mềm từ bên thứ 3 như Mobio cần phải áp dụng theo các quy tắc mà Facebook đưa ra để người dùng có thể gửi được tin nhắn cho khách sau 24h khách hàng nhắn tin trên Fanpage:

1. Quy tắc 24h:

Các doanh nghiệp và nhà phát triển sử dụng API Gửi/ nhận có tối đa 24 giờ để trả lời tin nhắn do một người gửi trong Messenger khi sử dụng nhắn tin tiêu chuẩn. Sau 24h, các doanh nghiệp sử dụng API gửi/nhận phải gửi tin nhắn qua những tag đã được quy định sẵn.

2. Khi gửi tin nhắn qua Message Tags:

– Tin nhắn không được chứa các thông tin ưu đãi.

– Tin nhắn gửi đi cần đúng với message tag được chọn tương ứng: CONFIRMED_EVENT_UPDATE, POST_PURCHASE_UPDATE, ACCOUNT_UPDATE.

Người dùng có thể tham khảo thêm Hướng dẫn sử dụng Message Tags trong Hướng dẫn của Facebook về Page Messages.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top