Hành trình khách hàng tương tác trên Website được MOBIO ghi nhận như thế nào?

Lịch sử tương tác trên CDP

Hiện trên CDP, Mobio đang hỗ trợ ghi nhận Device ID của khách hàng truy cập website và theo dõi các tương tác với web push gửi từ hệ thống.

Trong dự định phát triển sản phẩm trong tương lai của Mobio, CDP sẽ ghi nhận được toàn bộ hành trình thao tác trên website và hiển thị cho người dùng hệ thống theo dõi. 

Người dùng, có thể truy cập vào thông tin chi tiết của từng profile để xem các tương tác này.

Trigger cho chiến dịch Marketing trên Journey Builder

Đối với các tương tác chi tiết hơn, hiên đang được ứng dụng làm Trigger cho các chiến dịch Marketing trên Journey Builder:

– DI CHUYỂN đến khu vực quy định trong trang

– Ở LẠI TRÊN TRANG trong một khoảng thời gian

– Phát sinh GIỎ HÀNG BỊ BỎ QUÊN

– Phát sinh LƯỢT XEM WEBSITE

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top