Mất bao lâu để dữ liệu từ máy bán hàng POS đổ về hệ thống?

Dữ liệu khách hàng mua hàng, giao dịch tại POS thường sẽ đổ về ngay lập tức.

Tùy một số trường hợp, do đường truyền kết nối, hoặc do có quá nhiều giao dịch phát sinh đồng thời mà thông tin truyền qua sẽ có độ trễ nhất định.

Ngoài ra, phụ thuộc vào phương án tích hợp giữa các bên (ETL, API, …) mà việc ghi nhận dữ liệu sẽ có độ trễ nhất định như đã thống nhất khi triển khai phương án tích hợp.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top