Khi sử dụng tính năng quảng cáo Lead Generation trên Facebook, MOBIO ghi nhận được những trường dữ liệu gì?

Quảng cáo Lead Generation là loại quảng lead form trên Facebook, yêu cầu người dùng cung cấp thông tin vào biểu mẫu để nhận thêm thông tin sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi, v.v…

Khi người dùng sử dụng Quảng cáo lead form trên Facebook, hiện MOBIO hiện ghi nhận được dữ liệu Tên, SĐT, email, địa chỉ, nghề nghiệp, sinh nhật

Những trường được Mobio ghi nhận sẽ tự động được ghi nhận về CDP và có thể lọc lại trên CDP theo tài khoản quảng cáo, chiến dịch quảng cáo để xem chi tiết danh sách profile ghi nhận trên hệ thống.

Lưu ý: Người dùng cần kết nối thành công tài khoản Facebook Business với Mobio để sử dụng tính năng này.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top