Profile chưa định danh là gì?

Thông thường các profile chưa định danh sẽ được ghi nhận khi khách hàng truy cập smart wifi, website mà không để lại bất kỳ thông tin cá nhân nào, hệ thống mới chỉ ghi nhận được device ID.

 

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top