Tại sao profile cung cấp số điện thoại khi bình luận fanpage hoặc qua tin nhắn Facebook không được ghi nhận trên hệ thống?

Khi khách hàng tương tác với fanpage và cung cấp số điện thoại, để được ghi nhận vào hệ thống giữa các chữ số không được có khoảng cách. Ví dụ:

Ghi nhận đượcKhông ghi nhận được
094236441909 42 364 419

Nếu số điện thoại đã thỏa mãn yêu cầu trên mà không hiển thị trên hệ thống, doanh nghiệp có thể kiểm tra phần Hợp nhất profile.

Số điện thoại khách hàng cung cấp qua mạng xã hội có thể trùng với số điện thoại của một profile khác có sẵn trên hệ thống và đang được hệ thống đề xuất hợp nhất.

image-zoom
Người dùng có thể kiểm tra phần Hợp nhất Profile để xem số điện thoại đã được ghi nhận trên hệ thống chưa.
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top