Mobio có giới hạn số lượng Profile cho một tài khoản của doanh nghiệp không?

Mobio hiện không có giới hạn số lượng Profile cho một doanh nghiệp. Tùy vào chi phí License đã thỏa thuận trước đó với Mobio, mà khi vượt quá số lượng profile đã định sẵn, sẽ phát sinh thêm chi phí như trong License.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top